“Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć
się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej
Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych
utrapień i obdarzyć wieczną radością.”

Litania Loretańska